2/18/2013

Thể hiện mình trong học đường

Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh. Hãy viết một bài văn
ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về cách thể hiện bản
thân trong môi trường học đường.

----------------------
a. Yêu cầu về kĩ năng 
- Nắm vững phương pháp làm bài nghị luận xã hội. 
- Bố cục và hệ thống ý sáng rõ. 
- Biết vận dụng phối hợp nhiều thao tác nghị luận (giải 
thích, chứng minh, bình luận… ). 
- Văn trôi chảy, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục. 
Không mắc lỗi diễn đạt; không sai lỗi chính tả, dùng từ, ngữ
pháp; trình bày bài rõ ràng. 
b. Yêu cầu về kiến thức 
- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận. 
- Thể hiện mình là làm cho người khác thấy được những đặc 
điểm của bản thân qua những hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm… 
- Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh. Học 
sinh thể hiện mình để gây sự chú ý, để khẳng định bản thân hoặc 
để được tôn trọng, yêu thương… 
- Ở môi trường học đường, học sinh có nhiều cách thể hiện 
bản thân: 
+ Có cách thể hiện tích cực, đúng đắn (chăm chỉ học tập, 
có ý thức kỉ luật, tích cực tham gia các phong trào, yêu thương và 
quan tâm bạn bè…) 
+ Có cách thể hiện tiêu cực, sai trái (đánh nhau, nói năng 
thiếu văn hóa, ăn mặc không phù hợp, làm ngược lại những điều 
tốt đẹp mà thầy cô khuyên bảo…). 
- Khẳng định những cách thể hiện bản thân tích cực. Lên án, 
phê phán những cách thể hiện bản thân sai trái, tiêu cực. 
- Đề ra cách thể hiện tích cực của bản thân. 
Lưu ý: HS có thể bàn luận về cách thể hiện bản thân của 
riêng mình trong toàn bài, giám khảo dựa vào kĩ năng làm bài 
và nội dung bài làm HS để đánh giá mức điểm.
Đăng nhận xét

Nhận Bài Viết Mới Nhất Qua Email

Đăng Kí Thành Viên