12/26/2012

ĐÔ THỊ HOÁ

1. Đô thị hoá là gì?
Đô thị hoá là quá trình tăng tỉ lệ dân thành thị so với tổng số dân, mở rộng quy mô các thành phố và sự lan toả lối sống thành thị về nông thôn.

2. Đặc điểm đô thị hoá nước ta
So với thế giới và một số nước trong khu vực thì trình độ đô thị hoá của nước ta còn thấp. Tỉ lệ dân thành thị chỉ mới chiếm khoảng 26% (thế giới là 49%, các nước phát triển lên đến 75%).
Các đô thị của nước ta có quy mô nhỏ, lối sống xen lẫn thành thị với nông thôn, cơ sở hạ tầng còn yếu kém.

3. Các quá trình
Theo khái niệm của ngành địa lí, đô thị hóa đồng nghĩa với sự gia tăng không gian hoặc mật độ dân cư hoặc thương mại hoặc các hoạt động khác trong khu vực theo thời gian. Các quá trình đô thị hóa có thể bao gồm:
Sự mở rộng tự nhiên của dân cư hiện có. Thông thường quá trình này không phải là tác nhân mạnh vì mức độ tăng trưởng dân cư tự nhiên của thành phố thường thấp hơn nông thôn.
* Sự chuyển dịch dân cư từ nông thôn ra thành thị, hoặc như là sự nhập cư đến đô thị
Sự kết hợp của các yếu tố trên.


4. Tác động của đô thị hoá
Đô thị hóa có các tác động không nhỏ đến sinh thái và kinh tế khu vực. Đô thị hoá sinh thái cũng quan sát thấy dưới tác động đô thị hóa, tâm lí và lối sống của người dân thay đổi. Sự gia tăng quá mức của không gian đô thị so với thông thường được gọi là "sự bành trướng đô thị" (urban sprawl), thông thường để chỉ những khu đô thị rộng lớn mật độ thấp phát triển xung quanh thậm chí vượt ngoài ranh giới đô thị. Những người chống đối xu thế đô thị hóa cho rằng nó làm gia tăng khoảng cách giao thông, tăng chi phí đầu tư hạ tầng kĩ thuật và có tác động xấu đến sự phân hoá xã hội do cư dân ngoại ô sẽ không quan tâm đến các khó khăn của khu vực trong đô thị.


5. Ảnh hưởng của đô thị hoá
* Đô thị hóa có ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
* Đô thị hóa cũng tác động mạnh lên sự phát triển kinh tế xã hội của vùng và cả nước.
Đô thị là nơi tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
Các thành phố thị xã là nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng, là nơi sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, cơ sở kĩ thuật hạ tầng cơ sở hiện đại có sức hút đầu tư mạnh trong nước và nước ngoài.
Đăng nhận xét

Nhận Bài Viết Mới Nhất Qua Email

Đăng Kí Thành Viên